c1
clr1
clear
slider1slider2slider3slider4slider5slider6slider7
  • OM FÖRETAGET
  • FÖRETAGSLEDNINGEN


Fiberkompositer har utmärkta mekaniska egenskaper i förhållande till sin vikt och ger därför lätta konstruktioner.
Lägg till att fiberkompositer även ger andra egenskaper som att de inte rostar, att de kan ge elektrisk isoleringsförmåga
eller till och med den direkta motsatsen, elektrisk ledande.

På Blatraden har vi unik kompetens.
Vi utvecklar och tillverkar produkter som ger våra kunder mervärden.
Mervärden uppstår då kundens tekniska och funktionella krav omvandlas till unika lösningar.

Vi utvecklar ständigt vår kompetens för att möta våra kunders krav på kostnad, kvalitet och leveranstid.
Vi medverkar i både nationella och internationella forskningsprojekt.
Blatraden arbetar för att positionera fiberkomposit som framtidens material.

Välkommen att följa med oss på denna spännande resa …

tord

Tord Gustafsson MSc
MSc Väg och vatten, Lunds Tekniska Högskola 1974.
Arbetade på Luleå tekniska universitet 1974-1985. Hade där flera olika befattningar inom både utbildning och forskning. Lämnade universitetet 1985 och har arbetat inom kompositindustrin sedan dess. Startade APC Composite AB 1992 och lämnade över ägandet av företaget 2009. Har nu startat  företaget Blatraden AB där han jobbar som FoU ansvarig.
Tord arbetar intensivt med utveckling av kompositer från förnyelsebara råvaror, detta sedan drygt tio år tillbaka. En del av detta arbete sker i företaget MELODEA (www.melodea.eu) där cellulosafiber utvecklas till ett konstruktionsmaterial. MELODEA är ett forskningsföretag med sin bas i Israel och där har man visat att Nano-cellulosa är fem gånger starkare än stål.
clear3

john

John Meiling PhD
MSc i teknisk design, Luleå tekniska universitet 2004.
PhD Systematiskt förbättringsarbete, Luleå tekniska universitet 2010.
John har bedrivit forskarstudier mellan åren 2006 och 2010 med inriktningen systematiskt förbättringsarbete i prefabricerat byggande. Arbetet fokuseras på att studera processtänkande kring produktutveckling, förbättringsarbete och erfarenhets-återföring. Detta gör han genom att studera och utvärdera metoder för att genomföra hela kedjan av att samla, strukturera, analysera erfarenhetsdata som stöttar kontinuerligt implementering av förbättringar.
Sedan 2012 jobbar han på det nystartade Blatraden AB där han är aktiv delägare.
clear4

peter

Peter Lundmark Ph.D
MSc (2001) PhD (2005)
Peter genomförde sitt examensarbete på Volvo Personvagnar 2001 och kom då för första gången i kontakt med kompositmaterial. Efter forskarstudier vid avdelningen Polymerteknik vid Luleå Tekniska Universitet 2002-2005 följde jobb som forskare och projektledare på Swerea SICOMP, Sveriges enda forskningsinstitut med fokus på kompositmaterial. På SICOMP ledde han såväl stora nationella och internationella forskningsprojekt som direkta konsultuppdrag mot kunder.
Hösten 2012 blev han VD för Blatraden AB som han bildade tillsammans med kollegorna John Meiling och Tord Gustafsson.
clear5